Service project

服务项目

 • 新品发布会

 • 金象婚博会展

 • 百联房产

 • 婚纱影楼(周年庆)

 • 主题秀(绿色清凉夏日)

 • 婚纱影楼(广场推广)

 • 沃尔玛广场(海沧地产)

 • 模特大赛

 • 奶粉推广活动

 • 金象珠宝(周年庆)

 • 2018万达中亭画展1

 • 2018万达中亭画展